Sağlam bir gözde nesnelerden gelen ışık retina üzerindeki tek bir noktada odaklanır ve net görüntü sağlanır. Böyle bir göze emetrop(sağlam) göz denir. Işık retinanın önüne veya arkasına düşecek olursa yada noktasal değil de çizgisel olarak odaklanacak olursa bulanık görme meydana gelir. Bulanık görmemize ise refraksiyon kusuru(kırılma) diyoruz

Kırılma kusurları; miyop,hipermetrop,astigmat olmak üzere
çeşitli sınıflara ayrılmaktadır
.

Göz hastalıkları ve kırma kusurları uzman doktorlar tarafından tedavi ,numara tespiti,cerrahi müdahale veya yardımcı araçlarla tedavi uygulanmaktadır. Bu yardımcı araçların başında numaralı gözlükler ve koruyucu gözlükler gelmektedir.Uzman doktorlar tarafından önerilen ve yazılan reçeteleri ruhsatlı gözlükçüler ihtiyacı olan kişilere sunmaktadır.

miyop►Miyopi

Miyop bir gözün normal gözden ön-arka uzunluğundan yada korneasının kırıcılığı normal bir gözden daha fazladır ve nesnelerin görüntüsü retinanın önünde oluşur. Dolayısıyla yakındaki nesneler uzaktakilerden daha iyi görülür.
Miyopinin belirtileri uzaktaki cisimleri bulanık görme. Kaşları çatarak ve gözleri kısarak bakma, baş ve göz ağrısı.


hipermetrop

 

 

►Hipermetropi

Gözün ön-arka uzunluğu ya da korneasının kırıcılığı normal bir gözden daha azdır ve nesnelerin görüntüsü retinanın arkasında oluşur. Yaşa bağlı olarak 40 yaş civarında hipermetrop oluşabilir, buna presbiyopi yani yakını az görme denir. Presbiyopi yaş ilerledikçe yaklaşık 60-65 yaşına kadar artabilir.
Hipermetrop inin belirtileri yakın görme bozukluğu. Baş ve göz ağrısı Okumaya karşı ilgisizlik,yakını az görme, göz kayması ,Yakın ve uzak görüşte bulanıklık. Erken oluşan göz yorgunluğu.

presbiyopi ►Presbiyopi (Yaşlı görüşü)

Normalde insan gözündeki lens uyum yaparak yakındaki nesnelerin görüntüsünü retinaya düşürür. Kişi yaşlandıkça lens bu yeteneğini kaybeder ve yakın görüşü zorlaşır.Yaşlanmayla birlikte gözün yakına uyum yapma yeteneğindeki fizyolojik azalmaya presbiyopi denir.Tedavisi genellikle yakın gözlükleri kullanmaktır.

astigmat

 

 

►Astigmat
Korneanın yuvarlak olmayıp,yumurta biçiminde olduğu durumdur.Bu durum bize objenin net görünmemesine neden olur.Genelde görüntü keskin değildir.

Astigmatizm korneanın her yönde aynı eğiklikte (daire şeklinde) olmamasından kaynaklanan bir göz kusurudur. Basitçe oval değil yumurta gibi olması şeklinde tarif edilebilir. Buna bağlı olarak retinada (görme tabakasında) bulanık bir görüntü oluşur.

Astigmatizm kelime anlamı olarak noktasızlık demektir. Bu göz kusurunda göze gelen ışınlar bir odakta, yani belli bir noktada kesişemezler. Astigmatizm basit tipte olabildiği gibi bazı hastalarda  miyopi veya hipermetropi ile birlikte olabilir. Bir diğer tipi de gözün bir ekseninin miyopik, diğer ekseninin hipermetropik yani mikst tipte olmasıdır.

Astigmatlar hem uzağı, hem yakını net göremezler.Astigmatlarda baş ve göz ağrısı şikayetlerine sık rastlanır.

Astigmatizm; Gözlük kontakt lens (sert lens -yumuşak lens),lazer ,lasik veya bazı cerrahi müdahale yöntemiyle tedavi edilebilir.