Aşağıda aynı 3 resim , 3 değişik göz numarasının uzaktan  görme      keskinliğini göstermektedir;

Kırma kusuru olmayan  göz ►

Yaklaşık -1.75(miyop) olan kişi ►

Yaklaşık – 3.50 (miyop) olan kişi ►